Mycket Fröding under Sunnes kulturvecka

3-10 augusti går kulturveckan i Sunne av stapeln. Sunne och Fryksdalen må vara Selma Lagerlöfs hembygd, men årets program innehåller många evenemang med Frödingtema.

Musikpoesigruppen "Triol" gör Frödingturné i Västergötland

Musikpoesigruppen "Triol" kommer att göra en Frödingturné i Västergötland i höst. "Triol" består av musikerna Marita och Bengt Viström och recitatören och Frödingkännaren Hans Örtlund.

Bussresa i Frödingland

Bussresa i Frödingland hör till standardinslagen under Frödingdagarna. I år avgår bussen 08.00 söndag 24 augusti från stadsbiblioteket i Karlstad.

Ordförandebrev på väg!

I dagarna kommer vår ordförande Björn Sandborghs sommarhälsing med posten till sällskapets medlemmar. Det är ett innehållsrikt brev med information om Frödingdagarna kring skaldens födelsedag som huvudnummer.

Billers bok i TV

Malin Billers kommande seriebok och sällskapets årsbok fick uppmärksamhet i SVT.

Tre tävlar om Uppsalastudenternas Frödingstipendium

Vart tredje år delar Uppsala studentkår ut ett litteraturstipendium till Gustaf Frödings minne. Prissumman, som brukar vara cirka 100 000 kronor, kommer från den fond som studenterna samlade in för att trygga Frödings ålderdom. Årets nominerade är Jenny Wrangborg, Amanda Svensson och Johannes Anyuru.

Fem kvinnor kring Fröding i ny roman

Fem framträdande kvinnor i kretsen kring Gustaf Fröding är centralgestalter i författaren Enel Melbergs nya rom ”Det borde varit stjärnor”.

Pris till tre flitiga medlemsvärvarevärvare

Under år 2013 har det inom Gustaf Fröding-sällskapet pågått en tävling där det gällt att värva nya medlemmar. Resultat blev över förväntan och vid styrelsemötet den 8 februari drog ordförande Björn Sandborgh tre vinnare.

Biller tecknar Fröding

Gustaf Fröding-sällskapets årsbok får en helt ny form i år. Skaldens dikter tolkas nämligen av serietecknaren Malin Biller, Göteborg.

Två Frödingklenoder

Under helgens möte fick styrelsen i Frödingsällskapet stifta bekantskap med två riktiga klenoder - ett fotofynd och en Frödingbiografi av sällan skådat slag.

Styrelsen samlad inför 2014

Under den gångna helgen samlades styrelsen i Gustaf Fröding-sällskapet för ett tvådagarsmöte. Eftersom mötet var det första för verksamhetsåret 2014 inleddes det med några justeringar i styrelsen. Anders Hjertén träder in som sekreterare, efter trotjänaren Maj-Lis Falk, medan Birgitta Rosén ersätter Henrik Thorsson som kassör.

Rapport från värmländska bokmässan

Den värmländska bokmässan gick av stapeln under allhelgonahelgen i en ny lokal - CCC. Den nya lokalen tilltalade många av våra besökare...

Emil Jensen i Karlstad på onsdag

På onsdag den 16 oktober kl. 19:30 kommer Emil Jensen till Scalateatern i Karlstad. Jensen fick Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2011.

Osannolikt resultat på bokmässan

2013-09-30

"Det här är min mest osannolika rapport jag skrivit om Bokmässan. Vi gjorde 474 uppläsningar av 99 olika verk. Det tidigare mässrekordet var 246 respektive 96. Detta beror på en rad omständigheter..."

Läs Tomas Skölds rapport.

Kom till sällskapets monter på bokmässan

2013-09-25
Traditionsenligt har sällskapet en monter på bokmässan bland de litterära sällskapen. Det blir diktläsning på beställning och andra begivenheter. Titta in till oss!

Mando Diao och Greider prisades på sällskapets årsmöte

2013-08-25
Vid högtidslördagens årsmöte med Gustaf Fröding-sällskapet fick Gustaf Norén och Björn Dixgård medalj för sina stora insatser för nationalskalden. Göran Greider tilldelades sällskapets lyrikpris för sin för sin poesi.

Rapport från Frödingdagarna: kunglig glans över Frödings födelsedag

2013-08-22
Konungabesök med tal och sällskapets framträdanden förgyllde högtidsdagen och skaldens födelsedag i Karlstad.

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2013 tilldelas poeten Göran Greider

2013-08-18

Göran Greider tilldelas lyrikpriset 2013 med följande motivering:

Göran Greiders dikter bottnar i det strikt privata. Den intimt personliga erfarenheten förtätas till en poetisk insikt som blir allmängiltig och omvandlas till en gemensam avsikt och ett hopp om politiska öppningar. Jag och du formas till ett klarsynt vi.

Mando Dioas sommarprat

2013-08-18
Lyssna på Mando Diaos sommarprakt, själva avslutningsprogrammet.

Mando Diao får Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj 2013

2013-08-12
Björn Dixgård och Gustaf Norén i musikgruppen Mando Diao får Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj 2013. Deras Frödingtolkningar har väckt stor uppmärksamhet och blivit mycket populära.

Sidor

Subscribe to Gustaf Fröding-sällskapet RSS